Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Công Thương Sở Công Thương

 • Điện thoại: 0753 822365

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: 3822155

Logo Thanh Tra Thanh Tra

 • Điện thoại: 0753 826233

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: 0753 825543

Logo Sở Lao động, Thương binh và XH Sở Lao động, Thương binh và XH

 • Điện thoại: 0753 822443

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: 0753.818103
 • Email: hotro.motcua@bentre.gov.vn
 • Fax: 0753.818104

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: 0753 827364

Logo Sở Y tế tỉnh Bến Tre Sở Y tế tỉnh Bến Tre

 • Điện thoại: 02753 812671

Logo UBND Huyện Thạnh Phú UBND Huyện Thạnh Phú

 • Điện thoại: 0753.870.943

Logo UBND Huyện Châu Thành UBND Huyện Châu Thành

 • Điện thoại: 0753.860227
 • Email: ubhct@bentre.gov.vn
 • Fax: 0753.869385

Logo Sở NN & PTNT Sở NN & PTNT

 • Điện thoại: 075 3822 101
 • Email: snnbentre@yahoo.com
 • Fax: 075 3825 601

Logo UBND Huyện Giồng Trôm UBND Huyện Giồng Trôm

 • Điện thoại: 0753861039

Logo Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 • Điện thoại: 0753 822628