Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Công Thương Sở Công Thương

 • Điện thoại: 0275 3822365

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: 02753 822217

Logo Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: 02753 822423

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: 0275 3829365

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: 02753 825543

Logo Sở Lao động, Thương binh và XH Sở Lao động, Thương binh và XH

 • Điện thoại: 02753 822443

Logo Sở NN & PTNT Sở NN & PTNT

 • Điện thoại: 075 3822 101
 • Email: snnbentre@yahoo.com
 • Fax: 075 3825 601

Logo Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 • Điện thoại: 0753 822628

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: 02753 822210

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: 02753 827364

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: 02753.818103
 • Email: hotro.motcua@bentre.gov.vn
 • Fax: 0753.818104

Logo Sở Văn hóa thể thao và du lịch Sở Văn hóa thể thao và du lịch

 • Điện thoại: 0275 3822233

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: 0275 3822155

Logo Sở Y tế tỉnh Bến Tre Sở Y tế tỉnh Bến Tre

 • Điện thoại: 02753 812671

Logo Thanh Tra Thanh Tra

 • Điện thoại: 0275 3826233

Logo UBND Huyện Ba Tri UBND Huyện Ba Tri

 • Điện thoại: 0275 3850006

Logo UBND Huyện Giồng Trôm UBND Huyện Giồng Trôm

 • Điện thoại: 0275 3861039

Logo UBND Huyện Mỏ Cày Bắc UBND Huyện Mỏ Cày Bắc

 • Điện thoại: 0275 3669919

Logo UBND Thành Phố Bến Tre UBND Thành Phố Bến Tre

 • Điện thoại: 0275 3827114

Logo UBND Huyện Chợ Lách UBND Huyện Chợ Lách

 • Điện thoại: 0275 3871225

Logo UBND Huyện Châu Thành UBND Huyện Châu Thành

 • Điện thoại: 0275 3860227
 • Email: ubhct@bentre.gov.vn
 • Fax: 0753.869385

Logo UBND Huyện Thạnh Phú UBND Huyện Thạnh Phú

 • Điện thoại: 0275 3870943

Logo UBND Huyện Bình Đại UBND Huyện Bình Đại

 • Điện thoại: 0275 3851963

Logo UBND Huyện Mỏ Cày Nam UBND Huyện Mỏ Cày Nam

 • Điện thoại: 0275 3660730