Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 392 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
163320170012
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÊ THỊ ĐẦM
 • - Ngày nộp: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 15:18:11
 • Hồ sơ 163320170012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
2
163509170004
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký khai sinh
 • HUYNH THI HOANG (320898966)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:54:27
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:57:30
 • Hồ sơ 163509170004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Mỏ Cày
3
163921170002
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:12:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:26:02
 • Hồ sơ 163921170002 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
4
163921170003
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:22:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:25:41
 • Hồ sơ 163921170003 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
5
163921170001
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:59:05
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:01:12
 • Hồ sơ 163921170001 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
6
161201180019
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THU THẢO (174216851)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 07:37:51
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 07:37:51
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 07:37:51
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:04:35
 • Hồ sơ 161201180019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
7
161201180020
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THU THẢO (174216851)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 07:36:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 07:36:54
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 07:36:54
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:04:22
 • Hồ sơ 161201180020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
8
161201180021
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG (352007160)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 13:13:49
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 13:13:49
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 13:13:49
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:04:08
 • Hồ sơ 161201180021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
9
161201180022
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG (352007160)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 13:14:17
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 13:14:17
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 13:14:17
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:03:55
 • Hồ sơ 161201180022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
10
161201180023
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THANH TRÚC (024814669)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 13:14:43
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 13:14:43
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 13:14:43
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:03:32
 • Hồ sơ 161201180023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
11
163320170010
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN NHƯ NGỌC (321372153)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:16:55
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:16:55
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 13:16:55
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:21:05
 • Hồ sơ 163320170010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
12
163517180002
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN THỊ THU AN (321460550)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 09:16:47
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 09:16:47
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 09:16:47
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 16:41:02
 • Hồ sơ 163517180002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã An Thới
13
163525170010
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký kết hôn
 • A THỊ KIỀU MY (312740256)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 16:11:41
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 16:11:41
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 16:11:41
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 16:21:56
 • Hồ sơ 163525170010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đa Phước Hội
14
163525170011
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN VĂN TÙNG (321395331)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 16:17:41
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 16:17:41
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 16:17:41
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 16:21:07
 • Hồ sơ 163525170011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đa Phước Hội
15
163921180001
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HUỲNH THỊ HOÀNG PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 08:34:26
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 08:34:26
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 08:34:26
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 09:03:00
 • Hồ sơ 163921180001 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB