Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2239 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
163320170012
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÊ THỊ ĐẦM
 • - Ngày nộp: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 15:18:11
  Hồ sơ 163320170012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
2
163921170002
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:12:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:26:02
  Hồ sơ 163921170002 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
3
163921170003
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:22:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:25:41
  Hồ sơ 163921170003 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
4
163921170001
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:59:05
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:01:12
  Hồ sơ 163921170001 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
5
164021180049
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN THỊ THU MÀU (321227568)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:42:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:42:04
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 15:42:04
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:43:01
  Hồ sơ 164021180049 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sơn Hòa
6
164021180048
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • HUỲNH THỊ LỮ (320979683)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:40:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:40:19
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 15:40:19
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:43:01
  Hồ sơ 164021180048 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sơn Hòa
7
164021180047
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • PHAN TRỌNG NGHĨA (321209873)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:38:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:38:40
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 15:38:40
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:43:01
  Hồ sơ 164021180047 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sơn Hòa
8
164021180046
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN THỊ THU MÀU (321227568)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:37:17
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:37:17
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 15:37:17
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:43:01
  Hồ sơ 164021180046 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sơn Hòa
9
164021180045
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • TRẦN THỊ KIM HUỆ (321009336)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:35:30
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:35:30
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 15:35:30
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:43:01
  Hồ sơ 164021180045 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sơn Hòa
10
164021180044
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • HỒ THỊ THANH KIỀU (320646879)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:33:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:33:28
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 15:33:28
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:43:01
  Hồ sơ 164021180044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sơn Hòa
11
163717180016
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • PHAN VĂN SƠN (320573423)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 16:30:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 16:30:29
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 16:30:29
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:36:51
  Hồ sơ 163717180016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Mỹ An
12
164025180044
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • LÊ ANH KHOA (321266570)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 11:10:55
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 11:10:55
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 11:11:27
  Hồ sơ 164025180044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tường Đa
13
164025180043
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN THỊ DIỄM HỒNG (321511806)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 11:08:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 11:08:29
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 11:09:15
  Hồ sơ 164025180043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tường Đa
14
164025180042
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • PHẠM THANH TÙNG
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 11:06:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 11:06:05
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 11:06:47
  Hồ sơ 164025180042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tường Đa
15
161201180341
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • Phạm thị Xuân (151669433)
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 07:57:57
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 07:57:57
 • - Ngày dự kiến trả: 06/08/2018 07:57:57
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:06:54
  Hồ sơ 161201180341 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả