Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1093 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
163320170012
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÊ THỊ ĐẦM
 • - Ngày nộp: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 15:18:11
  Hồ sơ 163320170012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
2
163509170004
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký khai sinh
 • HUYNH THI HOANG (320898966)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:54:27
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:57:30
  Hồ sơ 163509170004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Mỏ Cày
3
163921170002
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:12:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:26:02
  Hồ sơ 163921170002 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
4
163921170003
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:22:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:25:41
  Hồ sơ 163921170003 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
5
163921170001
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:59:05
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:01:12
  Hồ sơ 163921170001 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
6
163717180016
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • PHAN VĂN SƠN (320573423)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 16:30:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 16:30:29
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 16:30:29
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:36:51
  Hồ sơ 163717180016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Mỹ An
7
164025180044
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • LÊ ANH KHOA (321266570)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 11:10:55
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 11:10:55
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 11:11:27
  Hồ sơ 164025180044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tường Đa
8
164025180043
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN THỊ DIỄM HỒNG (321511806)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 11:08:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 11:08:29
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 11:09:15
  Hồ sơ 164025180043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tường Đa
9
164025180042
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • PHẠM THANH TÙNG
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 11:06:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 11:06:05
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 11:06:47
  Hồ sơ 164025180042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tường Đa
10
163308180634
 • - Về việc: Thủ tục liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • TRẦN THỊ HÈO
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 10:44:52
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 10:44:52
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 10:44:52
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:46:25
  Hồ sơ 163308180634 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Tây
11
161201180341
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • Phạm thị Xuân (151669433)
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 07:57:57
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 07:57:57
 • - Ngày dự kiến trả: 06/08/2018 07:57:57
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:06:54
  Hồ sơ 161201180341 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
12
161201180340
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • DƯƠNG HOÀNG TUẤN (291069824)
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 07:48:00
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 07:48:00
 • - Ngày dự kiến trả: 06/08/2018 07:48:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:06:31
  Hồ sơ 161201180340 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
13
161201180339
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • VÕ TRỌNG HIẾU
 • - Ngày nộp: 25/07/2018 08:29:21
 • - Ngày tiếp nhận: 25/07/2018 08:29:21
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 08:29:21
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:06:11
  Hồ sơ 161201180339 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
14
161201180336
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ (215205847)
 • - Ngày nộp: 25/07/2018 08:23:07
 • - Ngày tiếp nhận: 25/07/2018 08:23:07
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 08:23:07
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:05:54
  Hồ sơ 161201180336 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
15
161201180334
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THANH TRÚC (024814669)
 • - Ngày nộp: 25/07/2018 07:57:57
 • - Ngày tiếp nhận: 25/07/2018 07:57:57
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 07:57:57
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:05:33
  Hồ sơ 161201180334 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả