Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 864 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
163320170012
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÊ THỊ ĐẦM
 • - Ngày nộp: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2017 15:18:11
  Hồ sơ 163320170012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
2
163509170004
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký khai sinh
 • HUYNH THI HOANG (320898966)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:54:27
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:57:30
  Hồ sơ 163509170004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Mỏ Cày
3
163921170002
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:12:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:26:02
  Hồ sơ 163921170002 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
4
163921170003
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:22:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:25:41
  Hồ sơ 163921170003 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
5
163921170001
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:59:05
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:01:12
  Hồ sơ 163921170001 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
6
163321180038
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • PHAN NGUYỄN TUÂN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 15:36:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 15:36:56
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 15:36:56
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:37:34
  Hồ sơ 163321180038 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phú Ngãi
7
163321180037
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LƯƠNG PHẠM HOÀNG PHƯỚC
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 15:30:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 15:30:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 15:30:38
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:31:20
  Hồ sơ 163321180037 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phú Ngãi
8
163320180058
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN VĂN NGUYÊN (321195478)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:39:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:39:46
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 09:39:46
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:42:19
  Hồ sơ 163320180058 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
9
163320180057
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
 • PHẠM THỊ BÉ EM (320744780)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 08:43:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 08:43:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 08:43:23
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 08:44:55
  Hồ sơ 163320180057 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
10
161201180019
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THU THẢO (174216851)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 07:37:51
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 07:37:51
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 07:37:51
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:04:35
  Hồ sơ 161201180019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
11
161201180020
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THU THẢO (174216851)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 07:36:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 07:36:54
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 07:36:54
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:04:22
  Hồ sơ 161201180020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
12
161201180021
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG (352007160)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 13:13:49
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 13:13:49
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 13:13:49
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:04:08
  Hồ sơ 161201180021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
13
161201180022
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG (352007160)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 13:14:17
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 13:14:17
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 13:14:17
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:03:55
  Hồ sơ 161201180022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
14
161201180023
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THANH TRÚC (024814669)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 13:14:43
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 13:14:43
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 13:14:43
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:03:32
  Hồ sơ 161201180023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
15
163320170010
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN NHƯ NGỌC (321372153)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:16:55
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:16:55
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 13:16:55
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:21:05
  Hồ sơ 163320170010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy