Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 205 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
163320170012
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÊ THỊ ĐẦM
 • - Ngày nộp: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2017 15:15:40
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • Hồ sơ 163320170012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
2
163509170004
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký khai sinh
 • HUYNH THI HOANG (320898966)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:54:27
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:54:27
 • Hồ sơ 163509170004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Mỏ Cày
3
163921170002
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:12:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:12:19
 • Hồ sơ 163921170002 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
4
163921170003
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:22:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:22:23
 • Hồ sơ 163921170003 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
5
163921170001
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • huynhthihoangphuong (321456700)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:59:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 09:59:05
 • Hồ sơ 163921170001 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Thành An - MCB
6
163320170010
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN NHƯ NGỌC (321372153)
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:16:55
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:16:55
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 13:16:55
 • Hồ sơ 163320170010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
7
163821170004
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • LÊ VẠN THÀNH (321466635)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 08:04:34
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 08:04:34
 • - Ngày dự kiến trả: 09/01/2018 08:04:34
 • Hồ sơ 163821170004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhơn Thạnh TPBT
8
163525170010
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký kết hôn
 • A THỊ KIỀU MY (312740256)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 16:11:41
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 16:11:41
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 16:11:41
 • Hồ sơ 163525170010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đa Phước Hội
9
163525170011
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN VĂN TÙNG (321395331)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 16:17:41
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 16:17:41
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 16:17:41
 • Hồ sơ 163525170011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đa Phước Hội
10
163320170011
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÊ THỊ ĐẦM (320624037)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 10:39:13
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 10:39:13
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 10:39:13
 • Hồ sơ 163320170011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã Phước Tuy
11
161201170263
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • Huỳnh Trung Tấn (023128774)
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 16:48:53
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 16:48:53
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 16:48:53
 • Hồ sơ 161201170263 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
12
161201170262
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • TRỊNH TÔN DIỆU
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 16:49:52
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 16:49:52
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 16:49:52
 • Hồ sơ 161201170262 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
13
161201170259
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • CÔNG TY TNHH FONTERRA BRANDS (VIỆT NAM) (411043001129)
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 08:09:45
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 08:09:45
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 08:09:45
 • Hồ sơ 161201170259 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
14
161201170260
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THU THẢO (174216851)
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 13:12:47
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 13:12:47
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 13:12:47
 • Hồ sơ 161201170260 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
15
161201170261
(Nộp online)
 • - Về việc: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại
 • MAI THU THẢO (174216851)
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 14:28:07
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 14:28:07
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 14:28:07
 • Hồ sơ 161201170261 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả