Tìm thấy 69 thủ tục

Mức độ 4
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 4
Giải thể trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Mức độ 4
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Mức độ 4
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
Mức độ 4
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
...